1. Tevhid Müdafaası | Mukaddime (Giriş)

Tevhid Müdafaası ders silsilesinin Mukaddimesidir. Her Pazar günü Tevhid Dergisi bürosunda saat 09:00'dadır inşallah.